بازی شکنجه گاه زامبی جذب اکتور اقا فرز باشه و سریع یاد بگیره فوری محل زندگی نزدیک محل کار (دلاوران) در مورد شرایط کاریم در واتساپ پیام بدید