وقت یه تفریح عیدانه جذابه...

فروردین امسال با رزرو اتاق فرارهای نوروزانه، می تونی برنده‌ی
قرعه کشی PS5 ، گوشی هوشمند و ده‌ها جایزه دیگه باشی

بزن بریم
+ با هر بار رزرو اتاق فرار یک شانس برنده شدن توی قرعه کشی داری :)
تالار مرگ غرب تهران
90هزارتومان رزرو
لاعلاج شمال تهران
120هزارتومان رزرو
توطئه آمیز شرق تهران
90هزارتومان رزرو
توطئه تاریک غرب تهران
100هزارتومان رزرو
کنستانتین غرب تهران
100هزارتومان رزرو
مزرعه وحشت غرب تهران
88هزارتومان رزرو
اهریمن شمال تهران
120هزارتومان رزرو
جادوگر شرق تهران
120هزارتومان رزرو
آزمایش هانس غرب تهران
100هزارتومان رزرو
بازگشت زمان کرج
100هزارتومان رزرو
خط خون شرق تهران
100هزارتومان رزرو
پرژ غرب تهران
110هزارتومان رزرو
جزا شرق تهران
110هزارتومان رزرو
قحطی شرق تهران
120هزارتومان رزرو
بی خوابی غرب تهران
90هزارتومان رزرو
کارما شرق تهران
110هزارتومان رزرو
قوام الملک غرب تهران
100هزارتومان رزرو
خانه شوم کرج
100هزارتومان رزرو
خان کرج
100هزارتومان رزرو
همسایه کرج
110هزارتومان رزرو
فتنه کرج
100هزارتومان رزرو
تازیانه غرب تهران
100هزارتومان رزرو
زندان زامبی شرق تهران
120هزارتومان رزرو
اتاق فرار طراح غرب تهران
120هزارتومان رزرو
لاعلاج شمال تهران
120هزارتومان رزرو
اهریمن شمال تهران
120هزارتومان رزرو
مزرعه وحشت شمال تهران
88هزارتومان رزرو
اتاق فرار طراح غرب تهران
120هزارتومان رزرو
زندان زامبی شرق تهران
120هزارتومان رزرو
توطئه آمیز شرق تهران
90هزارتومان رزرو
جادوگر شرق تهران
120هزارتومان رزرو
خط خون شرق تهران
100هزارتومان رزرو
جزا شرق تهران
110هزارتومان رزرو
قحطی شرق تهران
120هزارتومان رزرو
کارما شرق تهران
110هزارتومان رزرو
اهریمن شرق تهران
120هزارتومان رزرو
تالار مرگ غرب تهران
90هزارتومان رزرو
توطئه تاریک غرب تهران
100هزارتومان رزرو
کنستانتین غرب تهران
100هزارتومان رزرو
مزرعه وحشت غرب تهران
88هزارتومان رزرو
آزمایش هانس غرب تهران
100هزارتومان رزرو
پرژ غرب تهران
110هزارتومان رزرو
بی خوابی غرب تهران
90هزارتومان رزرو
قوام الملک غرب تهران
100هزارتومان رزرو
تازیانه غرب تهران
100هزارتومان رزرو
بازگشت زمان کرج
100هزارتومان رزرو
خانه شوم کرج
100هزارتومان رزرو
خان کرج
100هزارتومان رزرو
همسایه کرج
110هزارتومان رزرو
فتنه کرج
100هزارتومان رزرو