مجموعه اتاق فرار

ویرا اسکیپ روم

مجموعه «ویرا اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های جوکر، مصر و مرد هلندی را ارائه داده است.

اتاق فرار جوکر
تهران , خیابان آزادی، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری معین مال، طبقه2، واحد 215
تلفن: 09307338383

اتاق فرار مصر
تهران , خیابان آزادی، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری معین مال، طبقه2، واحد 215
تلفن: 09307338383

اتاق فرار مرد هلندی
تهران , خیابان آزادی، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری معین مال، طبقه2، واحد 215
تلفن: 09307338383

 

وبسایت: www.virapark.com