مجموعه اتاق فرار

soren escaperoom

مجموعه اتاق فرار soren escaperoom فعالیت خود را با افتتاح اتاق فرار ماخ رو در محمدشهر کرج در تابستان 1401 آغاز نمود.