مجموعه اتاق فرار

پرایم اسکیپ روم

مجموعه «پرایم اسکیپ روم» تاکنون بازی حس را ارائه داده است.

اتاق فرار حس
میدان هفت تیر-خ کریمخان زند-روبروی داروخانه 13 آبان-پلاک 80
تلفن: 09358008276