مجموعه اتاق فرار

پلی اسکیپ

مجموعه «پلی اسکیپ» تاکنون بازی‌های پارک مرگ، ابد و یک شب و سجین را ارائه داده است.

اتاق فرار سجین
آجودانیه، خیابان سباری، خیابان البرز، مجتمع خودرویی البرز

اتاق فرار پارک مرگ
خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد-جنب بانک ملی-پلاک 1122 ، اتاق فرار پارک مرگ

اتاق فرار ابد و یک شب
خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد-جنب بانک ملی-پلاک 1122 ، اتاق فرار ابد و یک شب