مجموعه اتاق فرار

پلی اسکیپ

مجموعه «پلی اسکیپ» تاکنون بازی‌های پارک مرگ و ابد و یک شب را ارائه داده است.

اتاق فرار پارک مرگ
خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد-جنب بانک ملی-پلاک 1122 ، اتاق فرار پارک مرگ
تلفن: 09198538591

اتاق فرار ابد و یک شب
خیابان شریعتی- روبروی حسینیه ارشاد-جنب بانک ملی-پلاک 1122 ، اتاق فرار ابد و یک شب
تلفن: 09198538591