مجموعه اتاق فرار

kv

مجموعه اتاق فرار kv فعالیت خود را در زمستان 1400 با افتتاح بازی فریاد نزن در محمد شهر کرج آغاز کرد.