مجموعه اتاق فرار

گریت اسکیپ

مجموعه «گریت اسکیپ» تاکنون بازی‌های گرمابه و کافه متروکه را ارائه داده است.

اتاق فرار گرمابه
تهران , میدان ولیعصر، خ ملایی، پلاک 22

اتاق فرار کافه متروکه
تهران , میدان ولیعصر، خ ملایی، پلاک 22