مجموعه اتاق فرار

اسکیپ اسپیرال

گروه سرگرمی و تفریحات داخل سالن «اسپیرال» فعالیت خود را در آذرماه سال ۱۳۹۸ با تشکیل گروه سناریو نویس جهت راه‌اندازی اولین اتاق فرار خود در تهران به نام «پنهان شده در سایه» آغاز کرد.

در حال حاضر، وجود المان‌های متفاوت از جمله مکانیکی، الکترونیکی و حتی دیجیتالی در بازی‌های مجموعه اسکیپ اسپیرال وجه تمایز آن با سایر اتاق فرارهای موجود در کشور است و در آینده نیز سعی بر آن دارد تا با بکارگیری از فن‌آوری‌های نوآورانه فضای متفاوتی برای علاقه‌مندان به این سرگرمی ایجاد کند.

این مجموعه تاکنون بازی های قرارداد و پنهان شده در سایه را به علاقه مندان ارائه داده است.

اتاق فرار قرارداد
انتهای اشرفی اصفهانی شمال، خیابان سیمون بولیوار، خیابان اقبال پور، کوچه کوهسار ١٢ شرقی، پلاک ١٠
تلفن: ۰۹۳۸۹۲۴۷۷۱۶ –

اتاق فرار پنهان شده در سایه
انتهای اشرفی اصفهانی شمال، خیابان سیمون بولیوار، خیابان اقبال پور، کوچه کوهسار ١٢ شرقی، پلاک ١٠
تلفن: ۰۹۹۸۱۱۴۷۹۳۲