مجموعه اتاق فرار

اسکیپ کام

اتاق فرار مردگان از مجموعه اسکیپ کام

از پذیرفته شدن کودک و زیر ۱۵ سال و کسایی ک بیماریهای قلبی و روانی دارند خوداری میشود.

ادرس تهرانپارس غربی، بلوار آیت الله خوشوقت، فرجام شرقی، قبل از بلوار علیرضا ناهیدی، پلاک 6 طبقه سوم بالای سفر خانه جانان