مجموعه اتاق فرار

اسکیپ سون

مجموعه «اسکیپ سون» تاکنون بازی مرده شور خانه را ارائه داده است.

اتاق فرار مرده شور خانه
سید خندان، خیابان دبستان، کوچه فردوسی ، پلاک۶
تلفن: 09917224246