مجموعه اتاق فرار

اپیک اسکیپ

مجموعه «اپیک اسکیپ» در محدوده تهرانپارس تهران واقع شده است.

این مجموعه تاکنون بازی های ارث ناخواسته، مه، تیمارستان و حصار را ارائه داده است.

آدرس: تهران – تهرانپارس – مترو تهرانپارس – خیابان اخوت شمالی (۱۲۳) – رو به روی مترو پلاک ۲