مجموعه اتاق فرار

اپیک اسکیپ

مجموعه «اپیک اسکیپ» در محدوده تهرانپارس تهران واقع شده است.

این مجموعه تاکنون بازی های ارث ناخواسته، مه، تیمارستان و حصار را ارائه داده است.

آدرس: تهران – تهرانپارس – مترو تهرانپارس – خیابان اخوت شمالی (۱۲۳) – رو به روی مترو پلاک ۲

تلفن تماس

 • ارث ناخواسته
  ۰۹۳۶۲۹۲۵۷۵۱
 • مه
  ۰۹۹۸۱۱۵۳۰۳۷
 • تیمارستان
  ۰۹۲۲۶۰۸۵۰۱۸
 • حصار
  ۰۹۳۸۳۲۳۸۸۰۳