مجموعه اتاق فرار

E2N1 escape

مجموعه «E2N1 escape» تاکنون بازی پنهان را ارائه داده است.

اتاق فرار پنهان
كرمانشاه ، چهارراه نوبهار ، پاساژ پلازا ، طبقه ٥
تلفن: 09212205169

اینستاگرام: e2n1_escape