مجموعه اتاق فرار

Dark Chocolate Escape

مجموعه اتاق فرار Dark Chocolate Escape (شکلات تلخ) در کرج و منطقه شاهین ویلا اتاق فرار دلیل قتل را افتتاح کرد