مجموعه اتاق فرار

Baazichi

مجموعه اتاق فرار Baazichi واقع در سه راه طالقانی اولین بازی مجموعه خود را با نام “ایستگاه” در پاییز 1401 افتتاح کرد.