مجموعه اتاق فرار

ArcEscaperoom

مجموعه «آرک اسکیپ» تاکنون بازی های جنگل بالی بولی، شایعه و حارث را ارائه داده است.

اتاق فرار جنگل بالی بولی
تهران، احمدآباد مستوفی، آزادگان، فیروز بهرام ملک اسد
تلفن: 09120808718

اتاق فرار شایعه
کرج , بلوار هفتم تیر، نرسیده به چهار راه 7 تیر، نبش کوچه زجاجی
تلفن: 09120808718

اتاق فرار حارث
تهران، پونک
تلفن:
09120808718

اینستاگرام: arcescape

وبسایت: arcescape.com