مجموعه اتاق فرار

ArcEscaperoom

مجموعه «آرک اسکیپ» در تهران و کرج چندین اتاق فرار را به علاقمندان ارائه نموده است.

اتاق فرار شایعه

اتاق فرار حارث

اتاق فرار کوری