مجموعه اتاق فرار

یونا اسکیپ

مجموعه «یونا اسکیپ» تاکنون بازی حجله را ارائه داده است.

اتاق فرار حجله
دهکده المپیک، پایین‌تر از میدان المپیک، ابتدای کوچه‌ی سی‌و‌پنجم (افشار نجفی)، پلاک ۱، زنگ اول
تلفن: 09363020673