مجموعه اتاق فرار

کیوبیک

مجموعه «کیوبیک» تاکنون بازی‌ فریداکالو را ارائه داده است.

اتاق فرار فریداکالو
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان مظفری خواه، کوچه آراسته، پلاک 3 واحد 2
تلفن: 09372128788