مجموعه اتاق فرار

کینگ اسکیپ

مجموعه «کینگ اسکیپ» تاکنون بازی های لیندا و ماجان را ارائه داده است.

اتاق فرار لیندا
تهران، صادقیه، بلوارفردوس شرق، بین گلستان و رامین
تلفن: ۰۹۱۹۸۸۹۵۳۰۹

اتاق فرار ماجان
تهران، صادقیه، بلوارفردوس شرق، بین گلستان و رامین
تلفن: ۰۹۱۹۸۸۹۵۳۰۹

 

اینستاگرام: escaperoom.king