مجموعه اتاق فرار

کیش اسکیپ

مجموعه «کیش اسکیپ» تاکنون بازی فرار از تیمارستان را ارائه داده است.

اتاق فرار از تیمارستان
کیش، سفین، میدان لارک، مجتمع تجاری دیپلمات‌مال، طبقه سوم
تلفن: 09351598067

اینستاگرام: kishescape