مجموعه اتاق فرار

کیج اسکیپ روم

مجموعه «کیج اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های چهره و سلاخی را ارائه داده است. این بازی‌ها به صورت سریالی می‌باشد.

اتاق فرار چهره
کرج، منطقه چهارصد دستگاه، بلوار علامه جعفری، کوچه لاله۶، اولین ساختمان ویلایی، سمت راست، پلاک۴۸
تلفن: 09390232428

اتاق فرار سلاخی
کرج، منطقه چهارصد دستگاه، بلوار علامه جعفری، کوچه لاله۶، اولین ساختمان ویلایی، سمت راست، پلاک۴۸
تلفن: 09390232428