مجموعه اتاق فرار

کوایت اسکیپ

مجموعه «کوایت اسکیپ» تاکنون بازی گورستان متروکه را ارائه داده است.

اتاق فرار گورستان متروکه
کرج، فردیس، سه راه حافظیه، خیابان سرحدی، بوستان یکم، پلاک 281
تلفن: 09212927301