مجموعه اتاق فرار

کلاغ سیاه

مجموعه «کلاغ سیاه» تاکنون بازی‌های ماما و آسایشگاه را ارائه داده است.

اتاق فرار ماما
تهران، شهرک غرب ، مرکز خرید پلاتین، ط چهارم

اتاق فرار آسایشگاه
تهران، شهرک غرب ، مرکز خرید پلاتین، ط چهارم