مجموعه اتاق فرار

کسپر اسکیپ روم

مجموعه اتاق فرار کسپر Casper Escaperoom اولین اسکیپ روم را در پاکدشت تهران به نام اتاق فرار معمای تاریکی در زمستان 1400 افتتاح نمود.
آدرس:
پاکدشت دوراهی یبر  نبش کوچه محمدی