مجموعه اتاق فرار

کد اسکیپ روم

مجموعه «کد اسکیپ روم» تاکنون بازی آتلیه را ارائه داده است.

اتاق فرار آتلیه
رشت- لاکانی- بین عطاآفرین و امین اصغری
تلفن: ۰۹۳۶۹۷۷۱۰۱۲