مجموعه اتاق فرار

کاونتری اسکیپ

کاونتری اسکیپ مجموعه ای در منظقه نارمک بازی ماژور را ارائه میدهد.

نارمک،چهار راه تلفن خانه،ثانی شرقی،نبش کوچه فرهانی،پلاک۱۷۴