مجموعه اتاق فرار

کافه اسکیپ روم 1920

مجموعه «کافه اسکیپ 1920 » تاکنون بازی‌های آرزوی مرگ، فرار از زندان آشویتس و راز 1920 را ارائه داده است.

اتاق فرار آرزوی مرگ
کرمانشاه، ۲۲ بهمن، بلوار نسترن، پلاک ۲۷، اتاق فرار و کافه ۱۹۲۰
تلفن: ۰۹۱۲۰۷۹۱۹۲۰

اتاق فرار از زندان آشویتس
کرمانشاه، ۲۲ بهمن، بلوار نسترن، پلاک ۲۷، اتاق فرار و کافه ۱۹۲۰
تلفن: ۰۹۱۲۰۷۹۱۹۲۰

اتاق فرار راز 1920
کرمانشاه، ۲۲ بهمن، بلوار نسترن، پلاک ۲۷، اتاق فرار و کافه ۱۹۲۰
تلفن: ۰۹۱۲۰۷۹۱۹۲۰

اینستاگرام: 1920cafeescaperoom

وبسایت: 1920escaperoom.ir