مجموعه اتاق فرار

پویزن

مجموعه «پویزن» تاکنون بازی‌‌های صومعه سرا و جنگل بالی بولی را ارائه داده است.

اتاق فرار صومعه سرا
ستارخان خیابان شادمهر روبروی انبار کشاورزی پلاک 335 ، اتاق فرار صومعه سرا
تلفن: 09120808718

 

اتاق فرار جنگل بالی بولی
تهران، آزادگان، احمد آباد مستوفی، فیروز بهرام ملک اسد نژاد
تلفن: 09120808718