مجموعه اتاق فرار

پدر خوانده

مجموعه پدر خوانده در محله فردیس کرج واقع شده. این مجموعه تاکنون بازی خانه تسخیر شده را ارائه داده است.

اتاق فرار خانه تسخیر شده

کرج، فردیس، تقاطع 37 و مولوی

تلفن: 0۹۱۲۰۴۰۵۵۲۳

اینستاگرام: escaperoom_godfather