مجموعه اتاق فرار

پارادوکس کرج

مجموعه «پارادوکس کرج» تاکنون بازی های شرودا و پلاک 641 را ارائه داده است.

اتاق فرار شرودا
کرج، آزادگان، خیابان بخشداری، نبش بن بست ینفشه، طبقه زیرین املاک پل
تلفن: 09102705202

اتاق فرار پلاک 641
کرج، آزادگان، خیابان بخشداری، نبش بن بست ینفشه، طبقه زیرین املاک پل
تلفن: 09102705202

وبسایت: paratainment.ir