مجموعه اتاق فرار

ویسیج اسکیپ روم

مجموعه «ویسیج اسکیپ روم» تاکنون بازی‌های فرار از زندان و شطرنج باز را ارائه داده است.

اتاق فرار شطرنج باز
کرمانشاه، سی متری دوم نوبهار، روبروی خیابان تعزیرات، جنب پارک درخشان
تلفن: 09353182359

اتاق فرار فرار از زندان
کرمانشاه، سی متری دوم نوبهار، روبروی خیابان تعزیرات، جنب پارک درخشان
تلفن: 09353182359

اینستاگرام: vissage.escaperoom