مجموعه اتاق فرار

هیدن روم

مجموعه اتاق فرار هیدن روم فعالیت خود را با افتتاح اتاق فرار پروژه ایکس در پاییز 1400 در تهران آغاز نمود.

آدرس اسکیپ روم پروژه ایکس:
تهران, خیابان مطهری
بعد از خیابان ترکمنستان – مقابل داروخانه دکتر سبحانی