مجموعه اتاق فرار

هاریبل اسکیپ

مجموعه «هاریبل اسکیپ» تاکنون بازی سردخانه را ارائه داده است.

اتاق فرار سردخانه
تهرانپارس، میدان گرمابدری، کوچه جنب فروشگاه رفاه، انتهای کوچه، پلاک 244
تلفن: 09101447159