مجموعه اتاق فرار

نو اسکیپ

مجموعه «نو اسکیپ» تاکنون بازی‌‌های جرات یا حقیقت و دریچه مرگ را ارائه داده است.

اتاق فرار جرات یا حقیقت
ميدان ملت ،خيابان استاد حسن بنا، خيابان داوود علي بخشي ،خيابان نظام ابادي ، پلاک ١٢
تلفن: 09393206884

اتاق فرار دریچه مرگ
ميدان ملت، خيابان استاد حسن بنا، خيابان داوود علي بخشي، خيابان نظام ابادي، پلاک ١٢
تلفن: 09393206884

وبسایت: noescape.ir