مجموعه اتاق فرار

نئو

مجموعه «نئو» تاکنون بازی‌های آزمایشگاه زامبی، قتل مرموز و فرار از زندان را ارائه داده است. این اتاق‌های فرار در مرکز تفریحات نئو در مشهد واقع شده است.

اتاق فرار آزمایشگاه زامبی
مشهد , بین هاشمیه ۶۰ و۶۲

اتاق فرار آزمایشگاه قتل مرموز

اتاق فرار آزمایشگاه فرار از زندان