مجموعه اتاق فرار

میز روم

مجموعه «میز اسکیپ» تاکنون بازی‌ کارگاه را ارائه داده است.

اتاق فرار کارگاه
کرج , محدوده بلوار باغستان
تلفن: 09101547608