مجموعه اتاق فرار

مگا اسکیپ

مجموعه «مگا اسکیپ» تاکنون بازی‌های سینما و تالار مرگ را ارائه داده است.

اتاق فرار سینما
تهران , شهرک اکباتان، مجتمع تجاری مگامال، طبقه سوم، پردیس سینمایی

اتاق فرار تالار مرگ
تهران , شهرک اکباتان، مجتمع تجاری مگامال، طبقه سوم، پردیس سینمایی