مجموعه اتاق فرار

مون اسکیپ روم

مجموعه اتاق فرار «مون اسکیپ روم» فعالیت خود را با افتتاح اتاق فرار سجین در منطقه اسلامشهر تهران در ژانر ترسناک و در زمستان 1400 آغاز نمود.

آدرس: اسلامشهر، سلطان آباد