مجموعه اتاق فرار

مس اسکیپ

مجموعه «مس اسکیپ» تاکنون بازی اسارت را ارائه داده است.

اتاق فرار اسارت
تهران، میرداماد بین جردن و مدرس،زیر پل،جنب باشگاه بدنسازی میرداماد
تلفن: 09193373146