مجموعه اتاق فرار

مرگ خاموش

مجموعه اتاق فرار مرگ خاموش فعالیت خود را با افتتاح بازی آخرین امید در فردیس کرج پاییز 1400 آغاز کرد.

اتاق فرار آخرین امید
آدرس:فردیس کانال بعد از خیام جنب داروخانه دامپزشکی