مجموعه اتاق فرار

لرد اسکیپ

مجموعه « لرد اسکیپ » تاکنون بازی گلخانه را ارائه داده است.

اتاق فرار گلخانه
تهران، خیابان سی متری جی، خیابان فتح آبادی، پلاک ۲، واحد ۲
تلفن: 09107891087

اینستاگرام مجموعه: lordescape