مجموعه اتاق فرار

فیر اسکواد

مجموعه «فیر اسکواد» تاکنون بازی اسرین را ارائه داده است.

اتاق فرار اسرین
بلوار فردوس شرق، بر خیابان بین خیابان عقل و خیابان حسن اباد، پلاک 365 درب مشکی
تلفن: 09301105152

 

اینستاگرام: fear_squadescape