مجموعه اتاق فرار

فونیکس اسکیپ روم

مجموعه «فونیکس اسکیپ روم» تاکنون بازی نخلستان را ارائه داده است.

اتاق فرار نخلستان
کرج، گلشهر، خیابان بهار شرقی، کوچه قلندری، پلاک 72
تلفن: 09019737963

اینستاگرام: phoenix_escaperoom