مجموعه اتاق فرار

فوبیا اسکیپ

فوبیا اسکیپ با بازی های ((نوعروس)) و ((دربار)) همیشه تلاش در متفاوت بودن سبک بازی هایش کرده و تاحد زیادی موفق هم شده است
هدف ما فرهنگ سازی و ساخت سبک جدیدی از اتاق فرار ها بوده که موفق هم شده ایم و نوآوری هایی در بازی های خود با سبک های جدید انجام داده ایم تا سرمنشأ تحول این صنعت شویم.

اتاق فرار دربار

کرج انتهای بلوار شهید فهمیده

اتاق فرار نوعروس (اکسپایر)