مجموعه اتاق فرار

فوبوس روم

مجموعه «فوبوس روم» تاکنون بازی جزا را ارائه داده است.

اتاق فرار جزا
تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام غربی، نرسیده به چهارراه اشراق (فلکه دوم)، پلاک 6، طبقه اول