مجموعه اتاق فرار

فردوس اسکیپ روم

مجموعه «فردوس اسکیپ روم» تاکنون بازی‌ های مالک جهنمی و شیاطین تاریکی را ارائه داده است.

اتاق فرار مالک جهنمی
بلوار فردوس شرق، روبروی خیابان عقیل، طبقه بالا داروخانه دکتر عظیم زاده
تلفن: 09120627040

اتاق فرار شیاطین تاریکی
بلوار فردوس شرق، روبروی خیابان عقیل، طبقه بالا داروخانه دکتر عظیم زاده
تلفن: 09120627040

اینستاگرام: ferdos.escaperoom