مجموعه اتاق فرار

فردوس اسکیپ روم

مجموعه «فردوس اسکیپ روم» تاکنون بازی‌ مالک جهنمی را ارائه داده است.

اتاق فرار مالک جهنمی
بلوار فردوس شرق، روبروی خیابان عقیل، طبقه بالا داروخانه دکتر عظیم زاده
تلفن: 09120627040