مجموعه اتاق فرار

فرار بنوش

مجموعه «فرار بنوش» تاکنون بازی آگهی مرگ را ارائه داده است.

اتاق فرار آگهی مرگ
تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، خیابان سجده ای شمالی ، کوچه سیری، پلاک 8
تلفن: 09121051003

وبسایت: fararbenoosh.com