مجموعه اتاق فرار

فاینال اسکیپ

مجموعه «فاینال اسکیپ» تاکنون بازی‌های دمونیک، سال 2080 و فرار از چرنوبیل را ارائه داده است.

اتاق فرار دمونیک
تهران ، خیابان استاد حسن بنا ، بالاتر از میدان ملت ، نبش پیچ شمس آباد ، پلاک 2
تلفن: 09384935885

اتاق فرار سال 2080
تهران ، خیابان استاد حسن بنا ، بالاتر از میدان ملت ، نبش پیچ شمس آباد ، پلاک 2
تلفن: 09384935885

اتاق فرار از چرنوبیل
تهران ، خیابان استاد حسن بنا ، بالاتر از میدان ملت ، نبش پیچ شمس آباد ، پلاک 2
تلفن: 09384935885

وبسایت: finalescape.ir