مجموعه اتاق فرار

متا اسکیپ

مجموعه «متا اسکیپ» تاکنون بازی آخرین دعوت را ارائه داده است.

اتاق فرار آخرین دعوت
بزرگراه شهید محلاتی به سمت شرق خیابان شاه آبادی جنوبی پلاک 44 واحد 1