مجموعه اتاق فرار

شوک اسکیپ روم

مجموعه «شوک اسکیپ روم» تاکنون بازی های مطب و اغوا را ارائه داده است.

اتاق فرار مطب
بندر انزلی
تلفن: 09359809902

اتاق فرار اغوا
بندر انزلی
تلفن: 09359809902

اینستاگرام: shock_escaperoom

فالو کنید تخفیف بگیرید