مجموعه اتاق فرار

شوک اسکیپ روم

مجموعه شوک از زمستان ۹۸ فعالیت خودش رو با اتاق فرار مطب در شهر بندر انزلی شروع کرد، در بهار ۱۴۰۰ بازی دوم این مجموعه به نام اتاق فرار اِغوا در بندر انزلی راه اندازی شد. در پاییز ۱۴۰۰ این دو بازی متوقف شدند و از زمستان ۱۴۰۰ این مجموعه فعالیت خودش رو با اتاق فرار هزارتو در فردیس کرج ادامه داد.